Wat maakt CadDraft uniek


Inhoud:
Dat CadDraft het werk laat uitvoeren in de lage lonen landen maakt CadDraft zeker niet uniek, evenmin dat CadDraft niet aan detachering doet.
Ja wat dan wel zul je zeggen!

Middels de Aziatische "counterpart" bundelt CadDraft de werkzaamheden van zijn cliënten tot een aantrekkelijke hoeveelheid welke continuïteit waarborgt. Door deze bundeling kunnen we ook een relatief kleine client met een gunstige kostprijs bedienen.

Het is dus maar hoe slim je zelf CadDraft inzet om zo de grootst mogelijke haalbare besparing te realiseren.

Wat betekend dit voor de client:
 

Voordelen

Nederlands CadDraft communiceerd met haar clienten in het Nederlands en/of Engels als dat de voertaal van het bedrijf is.
Afname CadDraft heeft geen afname verplichting in de vorm van contracten of andere onzin
Capaciteit De 100+ tekenaars, verdeeld over 75+ Cad applicaties en vele disciplines, vergroten de capaciteit van de client en/of hebben een positieve invloed op de totale doorlooptijd van de opdracht.
Detachering CadDraft doet NIET aan detachering, omdat dit juist de voordelen voor u weg zou nemen en/of confrontatie met vervelende wetgeving op zou leveren.
Eigen tekenaars Het inschakelen van CadDraft hoeft helemaal niet nadelig te werken t.a.v. eigen tekenaars. CadDraft kan piekbelastingen opvangen tijdens ziekte of vakantie of door extra projecten. CadDraft kan de tijdrovende en/of vervelende klussen opknappen als bijvoorbeeld "As Built" verwerking of 100% cadvolwaardige digitalisering van papieren documenten. En ga zo maar door.
Flexabilitieit De 100+ tekenaars, verdeeld over 75+ Cad applicaties en vele disciplines, vergroten de flexabilitiet van de client en/of maken oplossingen mogelijk die intern niet voor handen zijn.
Freelancers CadDraft maakt gebruik van regionale freenlancers. Deze mensen die veelal vanuit huis werken maakt het ontbreken van kantoren grotendeels mogelijk ook heeft dit een gunstige werking op het woon-werk verkeer, niet alleen qua tijd besteding maar zeer zeker ook lokaal gunstig ten aanzien van de luchtverontreiniging. (CO2 uitstoot).
Geen Kantoren CadDraft maakt maar zeer beperkt gebruik van kantoor ruimten (absoluut minimum). Het ontbreken van deze kantoren heeft een zeer gunstige invloed op de verkoopprijs, een voordeel voor de client.
Geen tekenaars Als de client niet beschikt over bedrijf interne tekenaars dan nog kan er nu toch getekend worden. Omdat CadDraft al het tekenwerk aanlevert in een CAD bestand en in de vorm van een (Adobe) PDF bestand is het altijd mogelijk om het resultaat te beoordelen en/of af te drukken. In geval er niet wordt beschikt over afdruk mogelijkheden (b.v. op schaal grootformaat) dan kan CadDraft dit ook intern verzorgen.
Kwaliteit Door uitbesteding van arbeidsintensief (vervelend) werk aan CadDraft bent u er van verzekerd dat dit door bekwame cad-tekenaars wordt verwerkt. Uw "eigen" cad-tekenaars krijgen hierdoor meer tijd voor de "wat moeilijker/lastiger " bezigheden en kunnen hierop meer aandacht vestigen, hetgeen de totale kwaliteit ten goede zal komen.
Lage prijs De prijs wordt bepaald door het afgenomen volume. Indien het volume toeneemt dan zal de bijbehorende staffelprijs direct worden doorberekend. Jaarlijks wordt bepaald / besproken of dat deze prijs nog van toepassing is. Als het volume een keer niet wordt behaald heeft dit dus niet per direct consequenties voor de berekende prijs.
M.V.O. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen draagt CadDraft hoog in het vaandel. Proberen we al een zo minimaal mogelijke impact te hebben op de leefomgeving. (minimalisering papier gebruik, terugdringen woon-werk verkeer (CO2 uitstoot), ontbreken van kantoren (AC)) Daarnaast proberen wij een positieve bijdragen te leveren aan de leefgemeenschap in de vorm van substantiële bijdragen aan kinder tehuizen, dieren opvang en milieu bewustwording. Op deze manier worden we graag voorbeeld voor vele andere Europese en lokale bedrijven.
Opdracht grootte Of het om 1 of duizenden tekeningen gaat, maakt voor CadDraft geen verschil, hooguit dat dit invloed heeft op de staffelprijs. Het grote aantal tekenaars dat CadDraft ter beschikking heeft zorgt enkel voor een snelle verwerking.
Opleidingen Vaak zien we dat de klant veel tijd en geld investeert in het opleiden van eigen Cad-tekenaars. Hetgeen weer leid tot contractuele verplichtingen om deze opleidingskosten enigzins terug te verdienen. De totale periode moet de werkgever dan maar zorgen voor continuïteit aan werk om het totaal plaatje te realiseren. Vervelender wordt het in tijd van schaarste en men misschien afscheid moet nemen van de mensen die een contract hebben als gevolg van de opleiding. Ook hier kan CadDraft een oplossing bieden. CadDraft maakt gebruik van hoog opgeleide Cad-tekenaars met veelal jaren ervaring waarbij we in de cad-tekenaars investeren door ze intern op te leiden en b.v. vertrouwd te maken met de Europeese voorschriften. Omdat ook hier de cad-tekenaar als freelancer benaderd wordt, komen de kosten uiteindelijk NIET voor rekening van CadDraft en dus haar client.
Papier De informatie is enkel beschikbaar op papier. Ongeacht of dat de (te verwerken) informatie enkel op papier staat of zelfs het hele document enkel op papier aanwezig is, CadDraft zal intern deze informatie digitaliseren en geschikt maken voor verwerking. Per direct staat het dan digitale document beschikbaar voor archivering en verdere verwerking. Als de tekening enkel op papier beschikbaar is zal CadDraft het omzetten naar de, door client aan te geven cad-applicatie, waarbij eveneens een PDF wordt opgeleverd.
Tekenaars tekort Met een landelijk (3000+ vacatures) tekort aan Cad-tekenaars kan CadDraft veelal de oplossing bieden om toch op korte termijn over extra tekenaars te beschikken, al dan niet tijdelijk.
Tekenaars Heeft een tekenaar eenmaal gewerkt voor een client (met goed resultaat) dan wordt deze tekenaar als voorkeur voor de client gekenmerkt. Een volgende opdracht van de client zal dan ook bij voorkeur door deze tekenaar(s) worden ingevuld. Indien de tekenaar (door andere werkzaamheden) niet voor de client beschikbaar is, dan nog zal deze tekenaar optreden als "toeziend voogd" voor deze werkzaamheden.
Tijdrovend werk Het werk dat vaak als vervelend of tijdrovend wordt ervaren is juist bij uitstek geschikt voor verwerking door CadDraft. Het grote aantal tekenaars die voor CadDraft ter beschikking staan, kan alleen maar een positieve invloed hebben op de doorloop tijd van de verwerking.
 

Bijkomende voordelen

Engineers Engineers die nu ingezet worden voor het vervaardigen van cad-tekeningen kunnen zich weer volledig op hun taak richten.
Tekenaars Eigen tekenaar(s) kunnen zich volledig op de werkzaamheden richten die enkel door hun uitgevoerd kunnen worden. Dan wel zetten zij de puntjes op de I van kwaliteit.
Lage prijs De lage prijs berekend door CadDraft heeft een positieve invloed op uw total kostprijs.
Monteur(s) Monteurs die nu ingezet worden voor het vervaardigen van cad-tekeningen kunnen zich weer volledig op hun taak richten.
Papier Of u over de middelen beschikt om papieren documenten te digitaliseren en/of digitale bestanden af te drukken doet er niet toe. CadDraft kan dit voor u verzorgen, zonder dat daar een extra externe partij voor moet worden ingeschakeld.
 

Mogelijke nadelen

Voorschriften Als er gewerkt wordt met klant specifieke voorschriften in het Nederlands, dan dient men er rekening mee te houden, dat deze voorschriften moeten worden vertaald alvorens met de werkzaamheden aan te kunnen vangen. Dit vertalen doen wij (toch weer een voordeeltje).
Cad Applicaties CadDraft geeft met 100+ tekenaars invulling aan 75+ Cad Applicatie en vrijwel alle disciplines het zou te ver gaan om hier een opsomming van te doen, immers zeer frequent zou dat ook aangepast moeten worden, vanwege de grote toenadering van cad-tekenaars.
Vroeger kon een tekenaar met een tekenbord en tekengerei overweg en klaar. Nu is dat een heel ander verhaal. Dat neemt niet weg, dat er toch dikwijls mogelijkheden zijn, daar waar we niet direct invulling kunnen geven aan de gebruikte Cad applicatie, we elkaar toch behulpzaam kunnen zijn.
Werkwijze Het inschakelen van CadDraft kan een werkwijze verandering tot gevolg hebben. Ook al staat dit onder de noemer "Mogelijk Nadeel", simpel omdat die veranderingen bij de client plaats vinden, zij hoeven zeker niet in uw nadeel te werken. Eigen Engineers, tekenaars en/of misbruikte monteur krijgen meer tijd voor eigen werkzaamheden terwijl de naar CadDraft verplaatste werkzaamheden tegen een lager tarief en soms ook sneller worden uitgevoerd.
Verslaving Het inschakelen van CadDraft kan verslavend werken. Afkick verschijnselen zijn ernstig. Uitbesteding van het vervelende en vaak tijdrovende werk is niet meer mogelijk, etc...
CadDraft neemt hiervoor geen verantwoording.

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo