Van foto naar tekening

Met de hedendaagse middelen is het omzetten van een foto naar een technische tekening met Maatvoering goed te doen.

Vrijwel elk beetje kwalitatief goede telefoon is hiervoor al bruikbaar. Er maar een paar zaken waarmee rekening gehouden moet worden.
- Het onderwerp moet zoveel mogelijk loodrecht op - en in het midden van het vlak worden gefotografeerd.
- Zo veel mogelijk beeld vullend en niet van te dicht bij. Een groothoek lens (veel van het onderwerp van dichtbij) geeft de grootste vertekening. Inzomen tot ongeveer de helft van de totale inzoom mogelijkheden in meestal het besten. Dit omdat veel telefoons over de helft heen z.g.n. digitaal gaan inzomen, wat ten koste gaat van de kwaliteit van de foto (pixels worden te groot).
- Is het onderwerp meer dan een plat vlak, dan is het noodzakelijk het onderwerp van zoveel mogelijk kanten (altijd loodrecht vanuit het midden) te fotograferen. En minsten 1 maal het totale onderwerp vanuit een schuine hoek, zodat kan worden ontdekt hoe al de vlakken aan elkaar zitten.
- Daarna moet de grootste maat zo nauwkeurig mogelijk worden gemeten en op de foto en/of op een schets worden weergegeven.

Van deze verzameling foto's met maat informatie is doorgaans een goede technische tekening te maken. Het mag duidelijk zijn, dat een al te grote nauwkeurigheid hier niet van mag worden verwacht. De ondergrens is dan ook meestal weer te geven in millimeters. Ook hele grote onderwerpen worden moeilijker omdat er dan meestal niet voldoende afstand is te nemen om vertekening door de lens te minimaliseren.

Dat laat nog een hele grote groep aan componenten over die op die manier op tekening gesteld kunnen worden. Een eind controle is dan altijd mogelijk door het getekende resultaat te vergelijken met het origineel.

Op deze manier kunnen technische tekeningen worden vervaardigd:
- Indien de originele tekeningen niet (meer) beschikbaar zijn.
- Het onderwerp proefondervindelijk als concept is gebouwd en nu gereproduceerd moet worden.
- Het (meestal kleine) onderdeel via CNC technieken moet worden vervaardigd (bij grote oplagen is tussentijdse controle van de gecreëerde tekening natuurlijk van groot belang).

Ook uitslag tekeningen zijn op deze manier vervaardigbaar.


Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo