Technisch tekenwerk uitbesteden

Het uitbesteden van technisch tekenwerk lijkt wellicht lastig, toch valt dit in de praktijk over het algemeen genomen reusachtig mee.

Bedenk eens welke besparing haalbaar is als enkel het lastige en/of vervelende werk wordt uitbesteed. Hierbij valt te denken aan het verwerken van "As Built" gegevens, reverse engineering (papieren documenten (deels) omzetten tot een volwaardige cad tekening, inclusief symbolen) deze bewerking bespaart ook zeker in vervolg bewerkingen en de toekomst tijd en dus geld, relatief kleine wijzigingen op zeer veel documenten, enz.

Veelal worden er nu medewerkers ingeschakeld om het tekenwerk te verrichten en daarvoor eigenlijk veel te duur zijn, dan wel hun eigenlijke werkzaamheden niet kunnen verrichten. Maar al te vaak ontbreekt de juiste kennis benodigd om het technisch tekenwerk efficiënt uit te voeren en/of geschikt om andere te informeren. Met name het geschikt maken van technische tekeningen om anderen te informeren kan verstrekkende gevolgen hebben die zich meestal laten vertalen in (veel) additionele kosten.

IM service (een zuster onderneming van CadDraft) draagt intern zorg voor de nodige kwaliteit controles waarbij wordt gecontroleerd op naleving van de vereiste normering en zeker ook Informatie Management technische zaken als revisie en de duidelijke indicatie(s) hiervan.

CadDraft is zodoende veel meer dan zo maar een verzameling cad tekenaars op afstand.

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo