Open BIM - Bouw Informatie Management

In Nederland is een groot gedeelte van BIM in beslag genomen door een Nederlandse ontwikkeling genaamd StabiPlan van StabiCad.

Deze applicatie is in het buitenland veel minder bekend en dus ook minder bekend bij onze tekenaars.
Voor de toekomst richten wij ons middels opleidingen van de tekenaars op het gebruik van Open BIM, waar uiteindelijk StabiPlan ten volle op aan (zal moeten) sluiten. Nu kent BIM ook de nodige varianten qua invulling en weldegelijk hebben we tekenaars die daar invulling aan kunnen geven, navraag in deze kan dus nooit kwaad.

Kan CadDraft dan niet behulpzaam zijn als ik StabiPlan gebruik.
Oh zeker wel. Want Stabiplan is ooit ontstaan op basis van Autocad en aan die laatste (Autocad) geven we volop invulling.

Projecten gebaseerd op bestaande gebouwen zullen nog maar al te vaak moeten starten met papieren en/of gescande tekeningen. Deze tekeningen zijn op schaal getekend en voor het gebruik in BIM moet worden vertrokken van een tekening op schaal 1:1. Het omzetten van deze start tekeningen kan een zeer tijdrovende aangelegenheid zijn en is dus bij uitstek geschikt voor uitbesteding aan CadDraft.

Eveneens is aan het eind van het project de oplevering van tekeningen ("As Built") aan de orde. Veelal zijn deze tekeningen dan toch weer in 2D en zijn al reeds voorzien van opmerkingen uit de uitvoering. Dit is eveneens vaak tijdrovend (en/of onvoorzien) en goed uit te besteden aan CadDraft.

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo