Meer dan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze "counterpart" is gevestigd in een deel van Indonesië dat vroeger nauwe handelsbetrekkingen had met Nederland. Al heeft de Nederlander zich vroeger niet altijd (meestal niet) even netjes gedragen, hier gaat men fier op de toenmalige betrekkingen met Nederland en men probeert men zelfs "Oude Glorie" als gebouwen en bruggen in ere te herstellen. Natuurlijk is het leuk om hierin een steentje bij te dragen. Echter het land, dat de laatste jaren sterk in economische opkomst is kent nog de nodige problemen. Vaak te vinden in het  minder gefortuneerde deel van de bevolking. Al vele Nederlanders (vaak lokaal gevestigd) vinden dit schrijnend om aan te zien en zijn zodoende ons al voor gegaan om hierin verbetering te brengen. Natuurlijk zou CadDraft hierin ook zelf actie in kunnen ondernemen, maar beter is het stichtingen en organisaties te helpen die inmiddels al gevestigd zijn. Hiermee voorkomen we verdeeldheid en bundelen we de krachten.

Naam organisatie Doel
Peduli Anak Foundation De opvang van weeskinderen, gezinnen behulpzaam zijn met opvang en scholing
Jakarta Animal Aid Network Opvang noodlijdende dieren

 

 

 

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo