Jan Verschoor
Jan Verschoor

More information
Met zo’n 40 jaar werkervaring, zou ik de praktijk ervaring die ik heb opgebouwd voor geen goud willen missen. Na eerst in de praktijk van de elektrotechniek gewerkt te hebben kreeg ik de kans mij verder te ontpoppen in de engineering. We hebben een praktijkman, vlugger het tekenen bijgebracht dan een theoretisch opgeleide tekenaar de praktijk, was het zeggen en later toen ik zelf mensen het vak bijbracht is dat nog vele malen bewezen.

Met de komst van de computer en mijn interesse hierin was ik al rap de eerste man op de afdeling die dat toverdoosje, (XT PC) welke de afdeling was opgesjouwd, naar zijn hand wist te zetten.

Van nature autodidact, goed luisteraar en verschrikkelijk lui. Daarom heb ik duizenden uren tot soms diep in de nacht zitten programmeren om het proces voor mijzelf en anderen te optimaliseren. Was dat eerst een programma om de vervaardiging van materiaalstaten vergaand te optimaliseren, korte tijd later werd dat een eerste document management programma. Het ging immers nog al eens fout met revisies en de zoekplaatjes welke dat opwierp was een goede reden hier iets aan te doen.

De inmiddels gegroeide interesse om efficiëntie te verhogen door tussenkomst van een computer leerde mij zowel systeem- als business analyse. Wat mij er toe bracht voor een vriend een logistiek / administratief programma te schrijven. Het programma heeft hem vele honderden uren bespaard in logistieke en administratieve trajecten en heeft 15 jaar gedraaid alvorens te worden ingehaald door de technologie. Commercieel juist, nee, maar Microsoft zou hier nog een voorbeeld aan kunnen nemen.

Het verhaal achter CadDraft


In de jaren tachtig van de vorige eeuw (jemig wat klinkt dat ver weg en oud) deed CAD (Computer Aided Design) zijn intreden en in de eerste jaren was dat opnieuw leren tekenen, met name om de kracht van de Cad applicatie ten volle te benutten.

Ėén project vergeet ik nooit, zolang ik leef. De programma’s en computer waren al wat stabieler en konden wel eens een nacht draaien zonder herstart. Het project dat moest worden uitgevoerd was met een eerste tekening op gang geholpen, maar de totale tijd benodigd voor het tekenwerk overtrof de beschikbare tijd voor het totale project en ja dan moet alles ook nog eens gemonteerd worden. Zelf had ik mij bedacht slim gebruik te maken van meerdere programma’s zodat ik snel data kon genereren, en het CAD
programma kon aansturen zodat er direct een tekening en afdruk werd gegenereerd. Ja, hiervoor moest de nerd wel programmeren, maar de totale doorlooptijd voor tekenwerk zou ook drastisch worden bekort. Mij enkel zien programmeren dreef de project verantwoordelijke in de gordijnen. Toen er na drie dagen, s’ Ochtens een dik pakket tekeningen op de printer lag en het duidelijk werd dat het project tijdig gerealiseerd kon worden, was alle pijn snel vergeten.

In de elektrotechniek wordt je van oudsher sterk geconfronteerd met andere vakgebieden en zo ontstond ook de interesse voor ICT (Informatie en Communicatie Technologie). Eigenlijk is dat ook wel weer begrijpelijk want Hard- & Software zijn immers onlosmakelijk met elkaar verbonden. Hierdoor ook in de ICT de nodige ervaring opgedaan, hetgeen uiteindelijk weer heeft geleid tot de functie manager repro-afdeling, in eerste instantie vanwege de impact van ICT op deze afdeling. Boekdelen zou ik hierover kunnen schrijven.

Nu kun je er nog zo’n mooi verhaal van maken, uiteindelijk draait het allemaal op en rond informatie. Het was dan ook de informatie en de vele misstanden hierin die mij uiteindelijk hebben gebracht tot Lead Informatie management (Documenten & Data) bij één der groten in Nederland.

Door de jaren heen zijn er ook de nodige ergernissen ontstaan:
• Degene die het programma maakt heeft onvoldoende kennis van de inhoud / vereiste functionaliteit
• Degene die het programma koopt heeft onvoldoende kennis van de inhoud / vereiste functionaliteit
• Hou ik mijn mond nog maar over normen, specificaties en instanties. kortom diegenen die menen er hun plasje er over te moeten doen (territorium afbakening) wat enkel leid tot een hoop gezeik (veel plasjes), maar zijn doel op kilometers mist.
Kort om een hoop Bokkie Wokkie applicaties, gelijknamige Interfases en heel veel toegevoegde ellende. Enkel en alleen maar resulterend in veel extra kosten.

Oh ja, daar hebben we ISO 9000 dinges voor geïntroduceerd om hetgeen wat vroeger gewoon onderdeel was van de werkzaamheden en verloren is gegaan door de alsmaar toenemende werkdruk weer terug te brengen (ondanks de werkdruk).
Zeg wat je doet. Doe wat je zegt. Bewijs dat je doet wat je zegt.
Boekdelen kan ik er over schrijven en dat was het ook de ISO 9000 dinges, Boekdelen vol.
Totdat er iemand slim was en zij "Niet zoveel zeggen, dan hoef je ook niet zo veel te bewijzen", een klant van mij is daarop ook al gecertificeerd, dus je bent zo klaar Het resultaat een pocket boekje voor de ISO 9000 en nog wat.

De over de laatste 30, 40 jaar toenemende werkdruk heeft simpel een negatief effect op de kwaliteit. Wat in al die jaren is versloft aan normen en bij bedacht aan eigen verzinsels levert ook al geen positieve bijdragen zeker niet als ook software en qua ontwikkeling 30 jaar over doet om tot iets te komen.

Verbeter de wereld, begin bij je zelf, Ja dat kun je letterlijk nemen, kom je nog niet veel verder. Maar je kunt natuurlijk ook iets creëren wat een verbetering is, of op zijn minst hulp biedt en zo andere in staat stelt het nodige te verbeteren. Vrij vertaald:

Je kunt proberen iedereen met de neus de zelfde kant op te krijgen, maar daar is een hele generatie (25 jaar) niet lang genoeg voor en het loopt al bijna 40 jaar.
Of
Je maakt een externe oplossing beschikbaar die werkzaamheden overneemt tegen lagere kosten, goed opgeleid en ervaren Freelance medewerkers waardoor de totale kwaliteit weer verbeterd kan worden (3x Links is ook rechts)

Op een donkere dag, gesterkt door de kort daarvoor gelezen opmerking luie mensen zijn veelal intelligente mensen en de ergernis van al die jaren, ga je dan wel eens een optelsommetje zitten maken. Omdat ik nog steeds goed kan hoofdrekenen, kwam ik ook snel tot een slot conclusie die niet bepaald snel is uit te voeren, maar waar wel zeer veel mensen van zouden kunnen profiteren.

Een poging, ondernomen om een eigen bedrijf te beginnen en uitdraaide op een fiasco, lag mede hieraan ten grondslag.
1
Op basis van voorgaande mocht ik concluderen dat ik op vele vlakken gewoon ervaring deskundige was geworden. Sommige misschien wat langer geleden, maar de problematiek nog als vanouds.
2
Als ik mij op eerdere ontwikkelingen (programma’s van eigen hand) had gefocust, had ik wellicht Bill Gates regelmatig de hand geschud.
3
Zijnde een laatbloeier (huwelijk ook pas op 39 jarige leeftijd) is het nu ook zeker nog niet te laat om iets nieuws te beginnen, wil immers zowiezo niet met pensioen.
4
Mede gelet op eerdere onderneming, wilde ik niets meer met voorraden, vaste medewerkers enzovoorts
5
Idee tot minstens 2 bedrijven, in elkaars verlengde liggende
a
Op het gebied van CAD ondersteuning (CadDraft)
i
Het groeiend tekort aan CAD tekenaars, geen school opleidingen van voldoende kwaliteit en pensionering van Cad tekenaars van het eerste uur.
ii
Het eigenlijke doel van technische tekeningen
    iii
Verloren kennis.
    iv
De punten waar bedrijven vaak in te kort schieten
    v
De verkeerde inhoud van het vak die er vaak door bedrijven en/of uitzendbureaus worden toegekend.
    vi
Uit bovengenoemde voortvloeiende (extra) kosten
    vii
Voorkomen van eventuele consequenties. (HSE)
  b  
Op het gebied van Informatie Management (IMservice)
    i
Het tekort aan echt goede Informatie Managers, er is GEEN opleiding voor dit sterk ondergewaardeerde en onbeminde vak
    ii
Het eigenlijke doel van Informatie management (Documenten & Data)
    iii
Verloren of nooit verworven kennis.
    iv
De punten waar bedrijven vaak in te kort schieten
    v
De totaal verkeerde inhoud die er door opleidingen en/of uitvoerenden wordt toegekend.(onkunde)
    vi
De totaal verkeerde inhoud die er door bedrijven en/of uitzendbureaus aan wordt toegekend.(onkunde)
    vii
Uit bovengenoemde voortvloeiende (extra) kosten
    viii
Voorkomen van eventuele consequenties. (HSE)
  c  
Wat uit bovenstaande 2 verder nog voort komt
6    
Het idee was geboren, nu nog de uitvoering.

De uitvoering

Onder het motto Verbeter de wereld, begin bij jezelf, kunnen wij als wij jezelf interpreteren als je bedrijf, heel aardig een aantal zaken verbeteren. Gebaseerd mijn Nederland - Indonesisch huwelijk, heb ik al een deel van mijn leven in dat wereld deel mogen slijten. Daarbij heb ik niet alleen genoten van de mooie natuur, stranden en dergelijke, maar zeker laatste keren al met een heel ander plan in gedachte naar bepaalde invullingen van dat plan. Er waren een aantal criteria waaraan moest worden voldaan (mijn inziens).
• Een lokale onderneming, werkend conform lokale wetgeving en andere lokale vereisten.
• Goed opgeleide en/of ervaren tekenaars
• Tekenaar werkzaam als freelancer (geen werk, geen kosten)
• Tekenaar beschikken over eigen middelen en huisvesting
• Tekenaar beschikken over goede internet verbinding.
• Coördinator (idem als tekenaar) maar Nederlandstalig.
• Document controller (als tekenaar) voor distributie werk en aanzet plan 2

Nu lijkt dat misschien, met het beeld dat wij hier van Indonesië voorgeschoteld krijgen een utopie, maar niets is minder waar.
• Daar worden nog wel Cad-tekenaars opgeleid, tot vergelijkbaar HBO
• Tekenaars zijn van nature nu al vaak werkzaam als Freelancer
• Tekenaar beschikt al over Hard- & software evenals huisvesting.
• De particuliere glasvezel internet verbinding heeft daar al jaren geleden zijn intrede gedaan.
De Nederlandstalige coördinator en de Document controller lagen even iets anders maar ook daar verscheen licht aan het eind van de tunnel (En nee, niet zoals een oud collega altijd zij, Het zal de volgende trein wel zijn)

Document controllers werkzaam in Indonesië had ik inmiddels al als relatie in LinkedIn.
Een Nederlandsche kennis stond op het punt om naar Indonesië te emigreren en wel het gebied waar ik de coördinator had gepland.

Inmiddels is alles en iedereen als zodanig werkzaam en het aantal freelancers is enkel maar groeiende. Wekelijks wordt er nieuwe capaciteit aan het team toegevoegd. Kennis, ervaring en programmatuur wordt enkel en alleen maar uitgebreid.

Dan even terugkomend op Verbeter de wereld, begin bij jezelf
  •
Omdat onze Freelancers gevestigd zijn in de grote steden en omdat zij voor ons vanuit huis kunnen werken, wordt woon - werk verkeer teruggebracht tot een absoluut minimum. Wat in die regio absoluut een positieve bijdrage is aan de luchtverontreiniging.
  •
Het niet hebben van een (groot) kantoor, heeft een gunstige invloed op de totaalprijs
  •
Een deel van de lokale opbrengsten, komt ten bate van lokale goede doelen. Zo o.a. aan de opvang van weeskinderen. Deze weeskinderen worden grootgebracht en opgeleid. De oudere weeskinderen komen, na hun scholing mits geïnteresseerd, in aanmerking voor een opleiding binnen onze organisatie. Wij zien dit als een soort van lange termijn investering en onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  •
Ook in Nederland maken we geen gebruik van kantoren
  •
Door alle bovengenoemde punten, kunnen we onze werkzaamheden aanbieden tegen een blijvend lage prijs, waardoor onze opdrachtgever ruimte en tijd kan creëren en vervolgens ook tot een beter product met betrouwbare documenten kan komen.

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo