Gewaarborgde kwaliteit

Waar gehakt wordt vallen spaanders luidt een oud spreekwoord. Vrij vertaald, waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt.
Dat geldt voor iedereen voor tekenaars in dienst verband of een ZZPer, maar ook voor de freelancers werkzaam bij CadDraft.

Maar nu komt het verschil:

Een tekenaar in vast dienstverband of in dienst als ZZPer zal de uren doorbetaald krijgen.
Een teken- of Engineerings bureau zal ook de gemaakte uren in rekening brengen.

Daarentegen berekend CadDraft de uren nodig voor correctie NIET.

Natuurlijk voeren we interne controles uit en zullen dus veelal grove fouten worden voorkomen.
Die keer dat het niet lukt, om welke reden dan ook, dragen wij (CadDraft) de consequentie van de gevolgen.

Dit is een extra garantie, zeker voor die werkzaamheden die uitgroeien tot een gezamenlijke engineering, waarbij de trajecten kort worden gehouden en op zo kort mogelijke termijn wordt gecommuniceerd met de opdrachtgever.

Omdat er bij aangenomen werk altijd risico's ingecalculeerd worden, voert CadDraft de werkzaamheden doorgaans uit op regie basis.
Waardoor de opdrachtgever ingecalculeerde risico's (lees - fout correcties) worden bespaard.

Kwaliteit is hiermee gewaarborgd en er wordt nooit te veel betaald.

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo