Rekensommetje


Even een snel sommetje dat iedere ondernemer behoort te weten.
Een willekeurige Cadtekenaar heeft al gauw een uurloon van € 17,50. Dat betekend dat € 35,00 in rekening gebracht moet worden om enkel kosten dekkend te werken (Overhead, huisvesting, hardware, software, etc). Dit alles nog los van continuïteit,. Immers heeft  de cadtekenaar geen volledige dagtaak dan zullen te berekenen kosten nog verder omhoog gaan. Uiteraard heb ik het dan nog niet over het vervullen van de vacature, wat laatste jaren enkel en alleen maar moeilijker wordt (gemiddels 3000 landelijk vacatures voor Cadtekenaars of andere vreemdsoortige (vaak dure) oplossingen om het cadtekenwerk gerealiseerd te krijgen.

CadDraft hanteert een gestaffeld tarief dat aanvangt met € 30,00 per cadtekenaar / per uur. De eerste besparing is binnen.
Andere gelijkwaardige tekenbureaus, berekenen immers al snel € 42,00 per uur en eigen mensen kosten ook € 35,00 per uur

Het is dus maar hoe slim je zelf CadDraft inzet om zo de grootst mogelijke haalbare besparing te realiseren.


Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo