Tekenwerk uitbesteden - Quick scan

De quick Scan lijst is bedoeld om snel te kunnen constateren of dat CadDraft deze werkzaamheden kan verrichten.
Aanvullend kunnen de hoofdstukken genoemd in vragen en antwoorden aanvullende informatie verschaffen.

Op voorhand is al het nodige te noemen, toch kunnen er twijfels zijn. een simpel contact met CadDraft, eventueel met bezoek door CadDraft, kan dan de oplossing bieden.
 

"As Built" verwerking

 

Opgemerkte tekeningen

Bij uitstek geschikt voor verwerkiing door CadDraft. CadDraft kan deze tekeningen voor u scannen zodat ze per direct beschikbaar komen voor elektronische archivering en door gestuurd kunnen worden voor verdere verwerking.
 

Papieren tekeningen

Tekeningen die nog niet eerder elektronisch beschikbaar (Cad bestand) zijn geweest of waarvan de cad bestanden verloren zijn gegaan, zijn door CadDraft perfect om te zetten tot 100% volwaardige cad bestanden. Nadat de documenten gescand zijn voor archivering en verdere verwerking worden zij omgezet tot vector bestanden. Dit is heel iets anders dan scannen en vectoriseren. De methode die CadDraft toepast heeft meer iets van "natekenen" echter hierbij worden tekeningen op schaal (1:1) nagetekend en de Layouts (paperspace worden voorzien van een intelligent kader (attributen, conform klant standaard)) met een viewport op een gestandaardiseerde schaal, zodat het onderwerp op deze layout past. Het voordeel van deze methodiek is dat:
• Het resultaat GELIJKWAARDIG is aan een van oorsprong in cad opgezette tekening en als zodanig bewerkt of verwerkt kan worden
• Het resultaat verder bewerkt kan worden zonder risico op kwaliteit verlies (zoals bij een gescande tekening aanwezig).
• Vervolg bewerkingen, veel makkelijker uitvoerbaar zijn, zonder vereiste aanvullende kunde (zoals bij een gescande tekening noodzakelijk).
• Eventuele onduidelijkheden direct gesignaleerd worden alvorens met eventuele aanpassingen wordt begonnen.
 

Achtergrond tekeningen

In een heel aantal vakgebieden wordt 1 of meerdere tekeningen gebruikt als ondergrond voor een andere tekening. De originele tekeningen worden dan omgezet in een grijstint, om zo de informatie van de eigenlijk tekening zo min mogelijk te verstoren. Dit omzetten naar grijstinten, kan een heel arbeid intensief proces zijn omdat er is gewerkt met blokken op meerdere niveaus (een blok in en blok in een blok)
CadDraft kan dergelijke arbeid intensieve werkzaamheden perfect van u overnemen, zodat eigen mensen zich kunnen focussen op de daadwerkelijke werkzaamheden.
 

Bulk verwerking

Een aantal zaken kunnen worden gezien als bulk verwerking, die doorgaans als manueel en arbeid intensief kunnen worden betiteld.
• Het omnummeren van tekeningen (bestandsnaam), layout en verwijzingen.
• Het vervangen van blokken (symbolen) met die behorende tot een andere standaard.
• Het omzetten van een tekening conform oude bedrijf standaard naar een nieuwe bedrijfsstandaard.
• Etc.
 

Engineering

Zie "Schetsen uitwerken"
 

Tekeningen van papier tot papier

CadDraft kan qua cad- tekening intern zorg dragen voor het traject van papier tot papier en alles wat daar tussen zit. Dat betekend dat wij in zeer veel gevallen een oplossing of minstens een deel oplossing kunnen bieden die tijd en/of prijstechnisch mogelijkheden biedt.
 

Geëxtraheerde tekeningen

Een tekening welke is geëxtraheerd uit een ander systeem is vaak nog niet conform de gebruikte standaard qua laagindeling, penkleur en of leesbaar. Het omzetten van een dergelijke tekening is vaak (niet in de laatste plaats door hoeveelheden) arbeid intensief. Het is simpel zonde om de kostbare tijd van eigen mensen voor dit soort werk aan te wenden. Voorbeelden:
• Isometrien geëxtraheerd uit een 3D systeem (PDMS)
• 2D werktekeningen (bemating) geëxtraheerd uit een 3D systeem (al dan niet met conversie van CAD leverancier)
• 2D werktekeningen geëxtraheerd uit een GIS systeem, waarbij kabels moeten worden ondergebracht in b.v. een spanning gerelateerde laag.
• 2D werktekeningen geëxtraheerd uit een GIS systeem, waarbij leidingen moeten worden ondergebracht in een medium gerelateerde laag.
 

Tekeningen bematen

Tekeningen vanuit een 3D cad systeem geextraheerd krijgen niet altijd de juiste informatie mee of worden eerder niet van deze informatie voorzien. 2D werktekeningen dienen b.v. nog van bemeting te worden voorzien, terwijl deze informatie latent in de tekening aanwezig is. Vaak is het dan zonden om dit soort werkzaamheden door een relatief dure arbeidskracht te laten uitvoeren.
 

Tekening van foto

Een tekeningen die moet worden vervaardigd van een foto is geen probleem, hierbij zijn echter wel een aantal richtlijnen op van toepassing. Maar het opent de mogelijkheid te beschikken over een volwaardige cad-tekening, terwijl het onderwerp wellicht conceptueel is vervaardigd. Ook kan een dergelijke tekening dienen als basis voor CNC bewerkingen.
 

Tekeningen dupliceren

Tekeningen dupliceren of vermenigvuldigen waarbij telkens andere waarden voor de tekening onderdelen moeten worden ingevuld is een typische opdracht voor CadDraft, hierbij valt te denken aan:
• Schematuur in welke vorm dan ook (elektrisch, pneumatisch, hydraulisch of ander leidingwerk)
• Etage gekoppelde tekeningen waarbij de etage een duplicaat is van de boven- of onderliggende etage, m.u.v. codering.
 

Revisie verwerking

Evenals onder "opgemerkte tekeningen" bestaat de revisie verwerking veelal uit het aanpassen van cad-tekeningen op basis van op papier opgemerkte tekeningen. Dat hierbij aanvullende werkzaamheden zijn in de vorm van markering en verwijzing c.q. revisie aanduiding mag duidelijk zijn.
 

Schetsen uitwerken

Middels het uitwerken van schetsen is zeer veel realiseerbaar, inclusief de engineering van tekeningen. Op basis van uitwisseleing van schetsen en resultaat (cad-tekening) kan hier heel veel tegen lagen kosten worden gerealiseerd. De engineer zelf kan zijn "dure uren" beter besteden dan aan het uitwerken van tekeningen.
 

Niet genoemd

Dat een onderwerp hier niet genoemd is betekend niet dat we er geen invulling aan kunnen geven. Het is vrijwel ondoenlijk om alle varianten hier te benoemen, simpel even informeren.

Autocad tekenwerk uitbesteden autocad tekenaar gezocht autocad tekenaar vacatures teken bureau tekenbureau

cadtekenaar cad tekenaar vacatures cad uitzendbureau technisch tekenaar technisch tekenen

Copyright © CadDraft 2017. All right reserved.

Technisch freelance tekenaar gezocht technisch zzp tekenaar gezocht cadtekenaar gezocht teken buro tekenburo